Historie společnosti

Společnost Dopravní a inženýrské projekty, s.r.o., nyní více známá pod vžitou zkratkou a registrovanou obchodní známkou DIPRO, spol. s r.o.®, byla založena 17.3.1993 dvěma společníky – Ing. Jiřím Pejšou, CSc.a Ing.  Miroslavem Zrzavým.

K datu založení měla společnost pouze tři další zaměstnance.

Zakladatelé si od počátku vytkli cíl vybudovat společnost poskytující komplexní projektové a inženýrské služby při přípravě staveb městských komunikací, silnic, staveb pro kolejovou dopravu (zejména tramvajových tratí) a trubních sítí technické infrastruktury, včetně sítí budovaných hornickým způsobem.

Společnost se rychle rozvíjela, takže již na konci roku 1993 měla celkem 10 pracovníků (dva společníci a 8 zaměstnanců) a na konci roku 1994 již 15 pracovníků, v roce 2001 překročil celkový počet pracovníků 25 a zhruba v roce 2004 se dlouhodobě stabilizoval na počtu 28 pracovníků.

Dne 15.6.2010 převedl Ing. Pejša, CSc., svůj podíl společníka na Ing. Zrzavého, který se tak stal jediným společníkem a výhradním majitelem společnosti.

Dne 11.10.2011 ukončil Ing. Pejša, CSc., v souvislosti s odchodem do důchodu, svoji činnost ve funkci jednatele společnosti. Návazně na to byla k témuž datu zřízena prokura pro Ing. Jana Zrzavého.

Od roku 2005 se roční objemy fakturace, v závislosti na skladbě a termínech dokončení  zakázek  pohybují mezi cca 32,5 a 39,5 mil. Kč.