Projektování a inženýrské stavby

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.® (zkráceně DIPRO, spol. s .r.o ®)
je projektová, inženýrská a konzultační kancelář s dlouholetými zkušenostmi ze staveb u nás a ze zahraničí. Služby nabízíme právnickým (developerské společnosti, architektonická studia, města, obce …) i fyzickým osobám.
Obory působnosti:

 

Pro veškeré uvedené obory DIPRO, spol. s.r.o.® zajišťuje projektovou a inženýrskou přípravu počínaje obstaráním podkladů a zhotovením studií včetně vizualizací, přes zhotovení a projednání DÚR a DSP (popř. i s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení), a zhotovením realizační dokumentace staveb a výkonem autorského dozoru konče.

Prostřednictvím smluvních subdodavatelů zajišťuje DIPRO, spol. s.r.o.® i projekty mostních objektů, elektro (silnoproud a slaboproud), trolejového vedení, světelné signalizace, kabelovodů,  geodetické a geologické průzkumy, specializované posudky a měření v oboru ochrany proti hluku a exhalacím, korozní průzkumy, dendrologické průzkumy a posudky, ap.

Společnost získala v roce 1999 certifikát systému řízení jakosti projektových prací a inženýrské činnosti dle ISO 9001. Společnost je držitelem oprávnění k projektování stavebních děl budovaných hornickým způsobem.

Společnost využívá nejmodernější softwareové vybavení, které umožňuje 3D modelování a vizualizace staveb. Díky tomu může nabídnout nadstandartní služby a omezit možnost vzniku chyb, které mohou vést k následnému prodražování staveb.