Kanalizace, voda, plyn a speciální vodohospodářské stavby

  • Praha (1994 – 2007, trvá) – Rekonstrukce a opravy kanalizačních stok
  • Praha (1998) – Ochrana Modřanského průmyslového koridoru před povodněmi do Q100
  • Praha 16–Radotín (1999) – úprava a přeložka Radotínského potoka
  • Praha (1999-2007, trvá) – Novostavba kmenové stoky A2 Modřany – Komořany
  • Praha 16-Radotín (1996-2007, trvá) – Výstavba sítí technické vybavenosti
  • Praha 5-Chuchle (2005) – protlak potrubí DN1800 pod Strakonickou ulicí