Projektování dopravních ploch a účelových komunikací

Společnost se podílela na projektování velkého množství dopravních ploch pro soukromé investory. Zejména se jedná o projektování parkovišť u nákupních center, řešení dopravy v hromadných garážích (včetně výškového řešení dopravních ramp), zásobovacích ramp a zásobovacích ploch pro návěsové soupravy, …

Při návrhu je kladen důraz na to, aby byly navrženy optimální výsledné výškové sklony ploch pro jejich bezproblémové odvodnění při zachování jejich využitelnosti (např. pohyb nákupních vozíků, ručních paletových vozíků). Plochy jsou výškově řešeny pomocí produktu společnosti Autodesk Civil 3D, který umožňuje důsledné analýzy stávajících i navržených ploch.

Správnost a funkčnost dopravních ploch je ověřena pomocí vlečných křivek návrhových vozidel dle platných norem a TP. Na ověřování průjezdu využíváme produkt společnosti Transoft Solutions – AutoTURN 3D. Program umožňuje nadefinovat jakékoliv vozidlo podle přání investora a na jeho rozměry a specifika pohybu dopravní plochu optimálně navrhnout.

Společnost se nevyhýbá projektování menších účelových komunikací jako jsou např. příjezdové komunikace ke garážím rodinných domů.