Projektování městských komunikací a silnic

Společnost se specializuje na projektování městských komunikací. Ty mají svá specifika, které je při návrhu nutné respektovat. Nepřistupujeme k nim pouze jako k vozovkám a chodníkům, ale komplexně. Chápeme je jako harmonicky a esteticky uspořádaný prostor pro všechny uživatele dopravního prostoru včetně vedení inženýrských sítí. Je to souhrn řady profesí, které umíme zkoordinovat.

Mimo městské komunikace umíme projektovat silnice (ve všech kategoriích) a cyklostezky. Při návrhu dlouhých liniových staveb využíváme produkt společnosti Autodesk Civil 3D. Díky tomuto programu můžeme efektivně navrhnout jejejich začlenění do území při minimalizaci záborů a zemních prací.