Kontakt

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r. o.

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o

zkráceně DIPRO , spol. s r. o.®

projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Sídlo: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 – Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4-Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ48592722

Bankovní spojení: Česka spořitelna a.s., Sofijské nám. 3404, 143 00 Praha 4

Číslo účtu: 000000 – 0069727339 / 0800

Tel: (+420) 241 770 144

(+420) 241 771 639

(+420) 241 772 357

Fax: (+420) 241 773 885
E-mail: dipro@dip.cz
Web: http://www.dip.cz