Naše služby

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.®
(zkráceně DIPRO, spol. s .r.o®)

je projektová, inženýrská a konzultační kancelář s dlouholetými zkušenostmi ze staveb u nás a ze zahraničí. Kancelář sleduje poslední trendy v oboru a vhodně je aplikuje do svých projektů. Spolupracujeme s řadou vysokých škol a akademickou obcí.

Společnost klade důraz na využívání moderních technologií. Projekty zpracováváme s využitím 2D+3D modelovacích programů. Tímto způsobem můžeme prověřit technickou správnost návrhu již ve fázi přípravy a odhalit potencionální problémy na stavbě. Technologie umožnují export dat do stavebních strojů a díky tomu zvýšit efektivitu výstavby (zejména u staveb s objemnými zemními pracemi).

Společnost má přístup ke všem platným legislativním předpisům, normám a technickým podmínkám. Všechny tyto předpisy respektuje. U některých se dokonce podílí na jejich aktualizaci a inovaci.

Služby nabízíme právnickým (developerské společnosti, architektonická studia, města, obce) i fyzickým osobám.

Souhrn nabízených služeb

Pro veškeré uvedené obory DIPRO, spol. s.r.o.® zajišťuje projektovou a inženýrskou přípravu počínaje obstaráním podkladů a zhotovením studií včetně vizualizací, přes zhotovení a projednání DÚR a DSP (popř. i s obstaráním územního rozhodnutí a stavebního povolení), a zhotovením realizační dokumentace staveb a výkonem autorského dozoru konče.

Prostřednictvím smluvních subdodavatelů zajišťuje DIPRO, spol. s.r.o.® i projekty mostních objektů, elektro (silnoproud a slaboproud), trolejového vedení, světelné signalizace, kabelovodů, geodetické a geologické průzkumy, specializované posudky a měření v oboru ochrany proti hluku a exhalacím, korozní průzkumy, dendrologické průzkumy a posudky, ap.