Ocenění

1994 – Návrh prefabrikátu pro oddělení travnatého zákrytu od kolejnic a k překrytí upevňovadel (statiku v subdodávce zpracoval fa TOPCON servis, s.r.o.).

Po ověření na stavbě „Rekonstrukce tramvajové trati (RTT) Mariánské hradby – Jelení“ byly řadu let vyráběny firmou ŽPSV aplikovány při rekonstrukcích TT  v ČR (např. na stavbě  „RTT Jelení –Keplerova“) i v zahraničí.

1995 – Projekt tramvajové tratě  „Ul. Mariánské hradby – Jelení ul.“ V Praze

Realizace byla oceněna Čestným uznáním v soutěži Grand Prix 1995 Obce architektů ČR

2004 – Spolupráce při návrhu prefabrikovaného velkoplošného přejezdu silniční komunikace přes tramvajovou trať.

Získáno autorské osvědčení užitného vzoru č. 15370 pro autory Jiří Pejša Ing.CSc. (DIPRO s.r.o.), Hanzal Karel Ing., Srp Jiří Ing., Racek Ivan Ing., Lukeš Jaroslav Ing. (všichni EUROVIA, a.s.) a Dobrovskáý Petr Ing. (TOPCON servis sro.)

Poprvé aplikováno při realizaci novostavby prodloužení tramvajové trati „Perrache – Montrochet“ v Lyonu.

2006 – firma DIPRO s.r.o. obdržela rating hospodářské spolehlivosti zpracovaný Hospodářskou komorou hl.m. Prahy a firmou CCB.

Docílen stupeň „B+“ s hodnocením „Subjekt je v rámci srovnatelných MSP nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je vysoká“.

Hospodářské výsledky za roky 2007-2011 závěry tohoto ratingu plně potvrzují.

2006 – Nominace do soutěže Nadace Partnerství „Cesty městy“

Projekt „Rekonstrukce tramvajových zastávek „Šumavská“ na Korunní tř. v Praze“ (nominaci předkládal MHMP)

2011 – Nominace do soutěže Nadace Partnerství „Cesty městy“

Projekt „Rekonstrukce Myslíkovy ul. včetně rekonstrukce tramvajové trati“ (nominaci předkládal MHMP)

2012

Politika podpory rozvoje využití cyklistické dopravy ve firmě DIPRO s.r.o. byla oceněna 3.místem v soutěži „Cyklozaměstnavatel roku 2012“, pořádané iniciativou AUTO*MAT